YABANCI DİL

Yabancı DİlYABANCI DİL EĞİTİM HEDEFLERİMİZ

-Yabancı dile karşı pozitif bakış açısı geliştirmek,
-Yabancı dile merak ve ilgi oluşturmak,
-Yabancı dil sayesinde oluşacak farklılıkları benimsemek,
-Yabancı dili yaparak-yaşayarak öğretmek,
-Yabancı dilin gerektirdiği dört temel beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme/İzleme-Konuşma) kazandırmak,
-Kendilerini yabancı dilde etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
-Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını tanımak ve anlamak,
-Ulusal ve uluslararası platformlarda yabancı dilde sözlü ve görsel sunumlar gerçekleştirmek,
-Yabancı dillerde gerçekleştirilmiş sanat eserlerini (edebiyat, müzik, tiyatro, sinema…) takip edebilmek,
-Üniversiteye giriş sınavında yabancı dil bölümlerini rahatlıkla tercih edebilir seviyede dil becerisi kazandırmak,
-Yabancı dil hazırlık sınıfı olan üniversitelerin tercih edilmesi ve kazanılması durumunda hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilecek derecede seviyede dil becerisi kazandırmak,
-TOEFL ve IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlarında başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak ve bu tür sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak,
-Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak,
-Yabancı dilde sunum yapabilmelerini, öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak farklı etkinlikler yapmalarını sağlamak.

YABANCI DİL KALİTE ÇERÇEVEMİZ

En az bir yabancı dilde

-Okuduğunu anlama
-Dinlediğini/İzlediğini anlama
-Sözlü anlatım yapma
-Metin yazma
-Dili, dünyayı tanımanın amacı olarak kavrama ve kullanma
-Uluslararası belgelendirebilme