Vİzyonumuz ve Mİsyonumuz

Vİzyonumuz ve Mİsyonumuz

Vİzyonumuz

-İletişimi güçlü
-Öz güveni gelişmiş
-Liderlik vasıflarıyla donatılmış
-Sorumluluk bilincine sahip
-Girişimci bireyler yetiştiren
-Akademik başarısı yüksek
-Bir eğitim ortamı sunmak

Mİsyonumuz

-Veri temelli
-Beceri odaklı
-Akademik gelişim süreçlerini bilimsel olarak değerlendiren
-Yerel ruhla küresel hedefler gözeten
-Evrensel değerleri önceleyen
-Bir eğitim ortamı sunmak