Eğİtİm ve Öğretİm Hedeflerİmİz

Eğitim ve Öğretim Hedeflerimiz

Uluslararası standartlarda, etkin-yetkin-seçkin ve akredite bir kurumda, 21.yüzyıl becerilerine sahip, akademik başarısı yüksek, yabancı diller ile kendini ifade edebilen ve dünyayı takip eden öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bunu yaparken:

-Sunduğumuz güvenli ve yüksek standartlı eğitim ortamında öğrencilerimizin bilgi, beceri ve tutum gelişiminin eş zamanlı olmasına önem veriyoruz.
-Eğitim programları ve öngörülen kazanımları temelinde, öğrenme kayıplarına yol açmadan sanatsal ve sportif becerilerin gelişimini sağlıyoruz.
-Tüm eğitim-öğretim sürecinde teknolojiyi etkin kullanıyor ve öğrencilerimize teknoloji bağımlısı olmadan doğru ve aktif kullanabilmeyi öğretiyoruz.